Showing all 3 results

Thép Tấm

Thép tấm cán nguội

Mác thép Tính chất Bề mặt Ký hiệu mác thép Ứng dụng Ghi chú SPCC Tôi – SPCC-A Ứng dụng vào nhiều mục đích. Tiêu chuẩn cho thương mại Tôi...

Thép Tấm

Thép tấm cán nóng

Tên hàng Độ dày (mm) Quy cách thông dụng trên thị trường Đơn Trọng (Kg/tấm) Mác thép phổ biến Công dụng Thép 3 ly khổ nhỏ 3 (1000 x 2000)...

Thép Tấm

Thép tấm chống trượt

Tên hàng Độ dày (mm) Quy cách thông dụng Đơn Trọng (Kg/tấm) Thép chống trượt (tấm gân) khổ thông dụng 3 (1250 x 6000) mm 199,13 (1500 x 6000) mm...