Thép ống đen

PILE STEEL BLACK AND HOT – DIP – GALVANIZED BS 1387 – 1985
Loại ống Đường kính danh nghĩa Đường kính ngoài Độ dày Khối lượng của 1m
Max Min
inch mm mm mm mm Kg/m
A1 ½ 15 21.2 20.8 1.9 0.914
¾ 20 26.6 26.2 2.1 1.284
1 25 33.6 33.2 2.3 1.787
32 42.3 41.9 2.3 2.260
1½    40 48.2 47.8 2.5 2.830
2 50 59.9 59.4 2.6 3.693
2½    65 75.6 75.0 2.9 5.228
3 80 88.3 87.6 2.9 6.138
4 100 113.5 112.7 3.2 8.763
Light ½ 15 21.4 21.0 2.0 0.947
¾ 20 26.9 26.4 2.3 0.138
1 25 33.8 33.2 2.6 1.980
32 42.5 41.9 2.6 2.540
1½    40 48.4 47.8 2.9 3.230
2 50 60.2 59.6 2.9 4.080
2½    65 76.0 75.2 3.2 5.710
3 80 88.7 87.9 3.2 6.720
4 100 113.9 113.0 3.6 9.750
Medium ½ 15 21.7 21.1 2.6 1.210
¾ 20 27.2 26.6 2.6 1.560
1 25 34.2 33.4 3.2 2.410
32 42.9 42.1 3.2 3.100
1½    40 48.8 48.0 3.2 3.570
2 50 60.8 59.8 3.6 5.030
2½    65 76.6 75.4 3.6 6.440
3 80 89.5 88.1 4.0 8.370
4 100 114.9 113.3 4.5 12.200
5 125 140.6 138.7 5.0 16.600
6 150 166.1 164.1 5.0 19.700
Heavy ½ 15 21.7 21.1 3.2 1.440
¾ 20 27.2 26.6 3.2 1.870
1 25 34.2 33.4 4.0 2.940
32 42.9 42.1 4.0 3.800
1½    40 48.8 48.0 4.0 4.380
2 50 60.8 59.8 4.5 6.190
2½    65 76.6 75.4 4.5 7.930
3 80 89.5 88.1 5.0 10.300
4 100 114.9 113.3 5.4 14.500
5 125 140.6 138.7 5.4 17.900
6 150 166.1 164.1 5.4 21.300
 
Dung sai cho phép về mặt cắt +/-1%  
Dung sai cho phép về trọng lượng +/-8%  
Tiêu chuẩn Mác thép Thành phần hóa học
C
Si
Mn
P (max)
S (max)
Steel bars for concrete reinforcement
TCVN
1651 – 85
(1765 – 85 )
CT33
0.06 – 0.12
0.12 – 0.30
0.25 – 0.50
0.04
0.045
CT34
0.09 – 0.15
0.12 – 0.30
0.25 – 0.50
0.04
0.045
CT38
0.14 – 0.22
0.12 – 0.30
0.40 – 0.65
0.04
0.045
CT42
0.18 – 0.27
0.12 – 0.30
  0.40 – 0.70
0.04
0.045
CT51
0.28 – 0.37
0.15 – 0.35
0.50 – 0.80
0.04
0.045
TCVN
3104 – 79
25Mn2Si
0.20 – 0.29
0.60 – 0.90
1.20 – 1.60
0.04
0.045
35MnSi
0.30 – 0.37
0.60 – 0.80
0.80 – 1.20
0.04
0.045
JIS G3505
2004
SWRW10
0.13 max
0.30 max
0.06 max
0.04
0.04
SWRW12
0.15 max
0.30 max
0.065 max
0.04
0.04
JIS G3112
SD 295A
0.05
0.05
SD 345
0.27 max
0.55 max
1.60 max
0.04
0.04
SD 390
0.29 max
0.55 max
1.80 max
0.04
0.04
SD 490
0.32max
0.55max
1.80max
0.040
0.040
ASTM A615
/A615M – 94
Gr 40
0.21 max
0.40 max
1.35 max
0.04
0.05
Gr 60
0.30 max
0.50 max
1.50 max
0.04
0.05
BS 4449
Gr 250
0.25 max
0.50 max
1.50 max
0.06
0.06
Gr 460
0.25 max
0.50 max
1.50 max
0.05
0.05
ΓOCT
5780 – 82
25Γ2C
0.20 – 0.29
0.60 -0.90
1.20 – 1.60
0.04
0.045
35ΓC
0.30 – 0.37
0.60 – 0.80
0.80 – 1.20
0.04
0.045
ΓOCT
380 – 71
CT2
0.09 – 0.15
0.12 – 0.30
0.25 – 0.05
0.045
0.045
CT3
0.14 – 0.22
0.12 – 0.30
0.40 – 0.60
0.045
0.045
CT4
0.18 – 0.27
0.12 – 0.30
0.40 – 0.70
0.045
0.045
CT5
0.29 – 0.37
0.15 – 0.35
0.50 – 0.80
0.045
0.045
Rolled steel for general structure
TCVN
1765 – 85
(1765 – 85 )
CT33
0.06 – 0.12
0.12 – 0.30
0.25 – 0.50
0.04
0.045
CT34
0.09 – 0.15
0.12 – 0.30
0.25 – 0.50
0.04
0.045
CT38
0.14 – 0.22
0.12 – 0.30
0.40 – 0.65
0.04
0.045
CT42
0.18 – 0.27
0.12 – 0.30
0.40 – 0.70
0.04
0.045
CT51
0.28 – 0.37
0.15 – 0.35
0.50 – 0.80
0.04
0.045
JIS G3101
1995
SS 330
0.05
0.05
SS 400
0.20 max
0.55 max
1.60 max
0.05
0.05
SS 490
0.05
0.05
SS 540
0.30 max
1.60 max
0.04
0.04
JIS G3106
1995
SM400 A
0.23 max
2.5xC min
0.035
0.035
SM400 B
0.20 max
0.35
0.60-1.40
0.035
0.035
SM490 A
0.20 max
0.55
1.6 max
0.035
0.035
SM490 B
0.18 max
0.55
1.6 max
0.035
0.035
SM490 YA
0.20 max
0.55
1.6 max
0.035
0.035
SM490 YB
0.20 max
0.55
1.6 max
0.035
0.035
ΓOCT
380 – 71
CT2
0.09 – 0.15
0.12 – 0.30
0.25 – 0.50
0.045
0.045
CT3
0.14 – 0.22
0.12 – 0.30
0.40 – 0.60
0.045
0.045
CT4
0.18 – 0.27
0.12 – 0.30
0.40 – 0.70
0.045
0.045
CT5
0.29 – 0.37
0.15 – 0.35
0.50 – 0.80
0.045
0.045
ASTM 1997
A36
0.26 max
0.40 max
1.60 max
0.04
0.05
A572 Gr42
0.21 max
0.40 max
1.35 max
0.04
0.05
A572 Gr50
0.23 max
0.40 max
1.35 max
0.04
0.05
BS 4360
1986
40B
0.20max
0.50max
1.50max
0.050
0.050
40C
0.18max
0.50max
1.50max
0.050
0.050
43A
0.25max
0.50max
1.6max
0.050
0.050
43B
0.21max
0.50max
1.5max
0.050
0.050
43C
0.18max
0.50max
1.5max
0.050
0.050
50A
0.23max
0.50max
1.6max
0.050
0.050
50B
0.20max
0.50max
1.50max
0.050
0.050
50C
0.20max
0.50max
1.50max
0.050
0.050
DIN 17100
RST37-2
0.17max
0.050
0.050
ST44-2
0.21max
0.050
0.050
GB700 – 88
Q235A
0.14 – 0.22
0.30 max
0.30 -0.65
0.045
0.05
Q235B
0.12 – 0.20
0.30 max
0.30 -0.70
0.045
0.045
Q235C
0.18 max
0.30 max
0.35 -0.80
0.04
0.04
Q235D
0.17 max
0.30 max
0.35 -0.80
0.035
0.035
GB/T1591 – 94
Q345
0.20 max
0.55 max
1.00 -1.60
0.045
0.045
Sheet piles
JIS A5528
1998
SY 295
0.22 max
0.50 max
1.60 max
0.04
0.04
SY 390
0.22 max
0.50 max
1.60 max
0.04
0.04
Tiêu chuẩn Mác thép Thành phần hóa học
 
  C
Si
Mn
P (max)
S (max)
Steel bars for concrete reinforcement 
TCVN
1651 – 85
(1765 – 85 )
CT33
0.06 – 0.12
0.12 – 0.30
0.25 – 0.50
0.04
0.045
CT34
0.09 – 0.15
0.12 – 0.30
0.25 – 0.50
0.04
0.045
CT38
0.14 – 0.22
0.12 – 0.30
0.40 – 0.65
0.04
0.045
CT42
0.18 – 0.27
0.12 – 0.30

  0.40 – 0.70

0.04
0.045
CT51
0.28 – 0.37
0.15 – 0.35
0.50 – 0.80
0.04
0.045
TCVN 
3104 – 79
25Mn2Si
0.20 – 0.29
0.60 – 0.90
1.20 – 1.60
0.04
0.045
35MnSi
0.30 – 0.37
0.60 – 0.80
0.80 – 1.20
0.04
0.045
JIS G3505 
2004
SWRW10
0.13 max
0.30 max
0.06 max
0.04
0.04
SWRW12
0.15 max
0.30 max
0.065 max
0.04
0.04
JIS G3112
SD 295A
 
 
 
0.05
0.05
SD 345
0.27 max
0.55 max
1.60 max
0.04
0.04
SD 390
0.29 max
0.55 max
1.80 max
0.04
0.04
SD 490
0.32max
0.55max
1.80max
0.040
0.040
ASTM A615
/A615M – 94
Gr 40 
0.21 max 
0.40 max
1.35 max
0.04
0.05
Gr 60 
0.30 max 
0.50 max 
1.50 max
0.04
0.05
BS 4449
Gr 250 
0.25 max 
0.50 max 
1.50 max
0.06
0.06
Gr 460 
0.25 max 
0.50 max 
1.50 max
0.05
0.05
ΓOCT 
5780 – 82
25Γ2C
0.20 – 0.29
0.60 -0.90
1.20 – 1.60
0.04
0.045
35ΓC
0.30 – 0.37
0.60 – 0.80
0.80 – 1.20
0.04
0.045
ΓOCT
380 – 71
CT2
0.09 – 0.15
0.12 – 0.30
0.25 – 0.05
0.045
0.045
CT3
0.14 – 0.22
0.12 – 0.30
0.40 – 0.60
0.045
0.045
CT4
0.18 – 0.27
0.12 – 0.30
0.40 – 0.70
0.045
0.045
CT5
0.29 – 0.37
0.15 – 0.35
0.50 – 0.80
0.045
0.045
Rolled steel for general structure 
TCVN
1765 – 85
(1765 – 85 )
CT33
0.06 – 0.12
0.12 – 0.30
0.25 – 0.50
0.04
0.045
CT34
0.09 – 0.15
0.12 – 0.30
0.25 – 0.50
0.04
0.045
CT38
0.14 – 0.22
0.12 – 0.30
0.40 – 0.65
0.04
0.045
CT42
0.18 – 0.27
0.12 – 0.30
0.40 – 0.70
0.04
0.045
CT51
0.28 – 0.37
0.15 – 0.35
0.50 – 0.80
0.04
0.045
JIS G3101 
1995
SS 330
0.05
0.05
SS 400
0.20 max
0.55 max
1.60 max
0.05
0.05
SS 490
0.05
0.05
SS 540
0.30 max
1.60 max
0.04
0.04
JIS G3106
1995
SM400 A
0.23 max
2.5xC min
0.035
0.035
SM400 B
0.20 max
0.35
0.60-1.40
0.035
0.035
SM490 A
0.20 max
0.55
1.6 max
0.035
0.035
SM490 B
0.18 max
0.55
1.6 max
0.035
0.035
SM490 YA
0.20 max
0.55
1.6 max
0.035
0.035
SM490 YB
0.20 max
0.55
1.6 max
0.035
0.035
ΓOCT
380 – 71
CT2
0.09 – 0.15
0.12 – 0.30
0.25 – 0.50
0.045
0.045
CT3
0.14 – 0.22
0.12 – 0.30
0.40 – 0.60
0.045
0.045
CT4
0.18 – 0.27
0.12 – 0.30
0.40 – 0.70
0.045
0.045
CT5
0.29 – 0.37
0.15 – 0.35
0.50 – 0.80
0.045
0.045
ASTM 1997
A36
0.26 max
0.40 max
1.60 max
0.04
0.05
A572 Gr42
0.21 max
0.40 max
1.35 max
0.04
0.05
A572 Gr50
0.23 max
0.40 max
1.35 max
0.04
0.05
BS 4360 
1986
40B
0.20max
0.50max
1.50max
0.050
0.050
40C
0.18max
0.50max
1.50max
0.050
0.050
43A
0.25max
0.50max
1.6max
0.050
0.050
43B
0.21max
0.50max
1.5max
0.050
0.050
43C
0.18max
0.50max
1.5max
0.050
0.050
50A
0.23max
0.50max
1.6max
0.050
0.050
50B
0.20max
0.50max
1.50max
0.050
0.050
50C
0.20max
0.50max
1.50max
0.050
0.050
DIN 17100
RST37-2
0.17max
0.050
0.050
ST44-2
0.21max
0.050
0.050
GB700 – 88
Q235A 
0.14 – 0.22  
0.30 max 
0.30 -0.65
0.045
0.05
Q235B 
0.12 – 0.20  
0.30 max 
0.30 -0.70
0.045
0.045
Q235C 
0.18 max 
0.30 max 
0.35 -0.80
0.04
0.04
Q235D 
0.17 max 
0.30 max 
0.35 -0.80
0.035
0.035
GB/T1591 – 94
Q345 
0.20 max 
0.55 max 
1.00 -1.60
0.045
0.045
Sheet piles
JIS A5528
1998
SY 295
0.22 max 
0.50 max 
1.60 max
0.04
0.04
SY 390
0.22 max 
0.50 max 
1.60 max
0.04
0.04