Showing all 4 results

Thép Hình

Thép hình chữ H

QUY CÁCH THEO TIÊU CHUẨN NHẬT: Kích thước chuẩn (mm) Diện tích mặt cắt ngang (cm2) Đơn trọng (kg/m) Momen quán tính (cm4) Bán kính quán tính (cm) Modun kháng...

Thép Hình

Thép hình chữ I

QUY CÁCH THEO TIÊU CHUẨN NHẬT: Kích thước chuẩn (mm) Diện tích mặt cắt ngang (cm2) Đơn trọng (kg/m) Momen quán tính (cm4) Bán kính quán tính (cm) Modun kháng...

Thép Hình

Thép hình chữ U

QUY CÁCH THEO TIÊU CHUẨN NHẬT: Kích thước chuẩn (mm) Diện tích mặt cắt ngang (cm2) Đơn trọng (kg/m) Tọa độ trong tâm (cm) Momen quán tính (cm4) Bán kính...

Thép Hình

Thép hình chữ V

Kích thước chuẩn (mm) Diện tích mặt cắt ngang (cm2) Đơn trọng (kg/m) Tọa độ trọng tâm Momen quán tính (cm4) Bán kính quán tính (cm) Modun kháng uốn mặt...