Giới thiệu chung về

Steels Service Center

Tên gọi đầy đủ: Công ty Cổ phần Kinh Doanh vật liệu Minh Long
Tên giao dịch quốc tế: Minh Long Trading JSC

Công ty CP Kinh doanh vật liệu Minh Long là Đơn vị cung cấp uy tín các sản phẩm ngũ kim (Thép hình, inox,…) và các vật liệu xây dựng khác.